Beninca Bull5M-8M

รหัส : BULL

ยี่ห้อ : BENINCA

รุ่น : BULL5M - BULL8M

มอเตอร์ประตูรีโมทไฟฟ้า AC220V รองรับประตูขนาดน้ำหนักไม่เกิน 500kg. และ 800kg.

ประตูรีโมทบานเลื่อน ปิดประตูนิ่มนวลและแนบสนิทด้วยระบบชะลอความเร็ว

ประตูรีโมทบานเลื่อน ระบบหยุดการทำงานแบบ Micro Limitswitch

ประตูรีโมทบานเลื่อน Thermo Sensor ป้องกันมอเตอร์ไหม้ เมื่อมีอุณหภูมิสูงเกิน 130 cº

ประตูรีโมทออกแบบอย่างลงตัวด้วยการรวม มอเตอร์ และแผงคอนโทรลไว้ในกล่องมอเตอร์

ระบบประตูรีโมทได้ออกแบบเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น

 • ไฟกระพริบโชว์การทำงานของมอเตอร์
 • โฟโต้เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ
 • คีย์สวิทซ์ สั่งเปิดประตูด้วยกุญแจ
 • GSM Module สั่งเปิดประตูด้วยโทรศัพท์

จุดเด่นของระบบ

 • ระบบป้องกันประตูกระแทกล็อค สามารถปลดล็อคมอเตอร์ได้ในทุกสถานการณ์
 • ชุดควบคุมการทำงาน ชะลอความเร็วเพื่อป้องกันประตูกระแทก
 • รีโมทไร้สาย ป้องกันการก๊อปปี้จากบุคคลภายนอก
 • ตัวเครื่องผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูปแข็งแรงทนทาน
 • อุปกรณ์ทุกชิ้นผลิตภายใต้แบรนด์ BENINCA เท่านั้น

BENINCA ผลิตและประกอบอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนภายในประเทศอิตาลี 100%

อุปกรณ์มาตรฐานในชุดประกอบด้วย

 • มอเตอร์
 • แผงคอนโทรล
 • ชุดรับสัญญาณรีโมท
 • รีโมทคอนโทรล 2 ตัว
 • เฟืองสะพานเหล็กยาว 4 เมตร
 • กุญแจปลดล็อค 2 ดอก

ค่าติดตั้งเริ่มต้นที่ 4,000 บาท รวมเดินสายไฟแบบ VCT หุ้มฉนวน 2 ชั้นร้อยท่อ PVC ไม่เกิน 20 เมตร (ส่วนเกินเพิ่มเมตรละ 200บาท)

Catalog & Installation Download
Visitors: 445,471