ประตูอัตโนมัติ

คุณลักษณะ และรูปแบบการทำงาน

ประตูอัตโนมัติเลื่อนออกด้านข้าง มีทั้งบานเลื่อนเดี่ยวและบานเลื่อนคู่ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ได้รับการนิยมมากที่สุดสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ตามร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และอาคารสาธารณะทั่วไป สร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กิโลกรัม จนถึง 300 กิโลกรัม


 ประโยชน์ของการใช้งานประตูอัตโนมัติ

ช่วยลดการกระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัสด้วยมือโดยตรง ควบคุมฝุ่นละออง เสียง แมลง รวมถึงอุณหภูมิภายในอาคาร เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ สะดวกสบายสำหรับผู้ผ่านเข้า-ออก เช่น รถเข็นสินค้า รถเข็นผู้ป่วย ฯลฯ


การเลือกใช้งาน

ประตูหลักของอาคาร

สำหรับทางเข้า-ออก ภายในแผนก

ห้องตรวจ ห้องปลอดเชื้อ ห้องต่างๆ ในสถานพยาบาล ป้องกันการสัมผัสด้วยมือ


อุปกรณ์มาตรฐานในชุดประกอบด้วย

  • มอเตอร์ 1 ตัว
  • แผงคอนโทรล
  • ชุดรางอลูมิเนียม
  • ฝาครอบรางอลูมิเนียม
  • Microwave Sensor 2 ตัว

ค่าติดตั้งเริ่มต้นที่ 7,000 บาท รวมเดินสายไฟ 20 เมตร (ส่วนเกินเพิ่มเมตรละ 200บาท)

Catalog & Installation Download
Visitors: 490,419