สวิทซ์กุญแจ

ออกแบบให้กันน้ำติดตั้งภายนอกตัวบ้านเพื่อสั่งงานให้ประตูปิดอย่างเดียว กรณีไม่อยู่บ้านเปิดประตูบ้านให้บุคคลอื่นเข้า โดยทิ้งกุญแจไว้หลังเสร็จธุระออกจากบ้านให้บิดกุญแจเพื่อปิดประตูรั้วบ้านแทนเรา

Visitors: 493,465