รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรล ควบคุมการทำงานระยะไกล 50-150เมตร ป้องกันการลอกเรียนแบบ(copy)

  • ระบบ Rolling Code ป้องกันการมองเห็นรหัส
  • ระบบ คลื่นวิทยุสั่งงานได้รอบทิศทาง 433.92Mhz
  • สั่งงานเปิดประตู 2 บานพร้อมกัน
  • ลิเทียม แบตเตอรี่ขนาด 6V CR2016 Type

Visitors: 490,420