เซนเซอร์ป้องกันประตูหนีบ

เซนเซอร์ป้องกันประตูหนีบ เหมาะกับทุกสถานที่ที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัย เซนเซอร์จะถูกติดตั้งใกล้ประตูที่สุด

เซนเซอร์สามารถต่อเข้ากับระบบบานเลื่อน บานสวิง Powertech เพื่อป้องกันประตูชนสิ่งกีดขวางทั้งด้านเปิด และด้านปิดแยกกัน

  • เซนเซอร์ป้องกันประตูหนีบ ประตูชนในขณะประตูเคลื่อนที่ด้านปิด เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่านหรือบังเซนเซอร์ระบบจะสั่งให้ประตูหยุดและถอยหลังกลับ โดยไม่ชนหรือสัมผัสสิ่งกีดขวางนั้นๆ
  • เซนเซอร์ป้องกันประตูหนีบ ประตูชนในขณะประตูเคลื่อนที่ด้านเปิด เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่านหรือบังเซนเซอร์ระบบจะสั่งให้ประตูหยุดนิ่ง โดยไม่ชนหรือสัมผัสสิ่งกีดขวางนั้นๆCatalog & Installation Download
Visitors: 493,463