การใช้งานประตูรีโมท

คู่มือการใช้งานประตูรีโมทบานเลื่อน

 • การใช้งาน กดปุ่มที่ตัวรีโมท หรือสวิทซ์กดภายในบ้านค้างไว้ 1-2 วินาทีแล้วปล่อยเมื่อต้องการควบคุมให้มอเตอร์ประตูรีโมททำงาน ประตูจะเคลื่อนที่อัตโนมัติเปิดสุด หรือปิดสุด ในขณะที่ประตูเคลื่อนที่อยู่ ท่านสามารถกดรีโมทซ้ำอีกครั้งหากต้องการให้ประตูหยุดเคลื่อนที่ ณ ตำแหน่งที่ต้องการให้หยุดระหว่างทาง
 • ขณะกดปุ่มควบคุมที่ตัวรีโมท จะต้องมีไฟสว่างขึ้นที่ตัวรีโมทเสมอ ระยะรัศมีการใช้งานห่างจากประตู 30-50 เมตร ขึ้นกับสถานที่ และสภาพแวดล้อมรวมทั้งสิ่งกีดขวางบริเวณนั้นๆ

ข้อควรระวังและการดูแลรักษารีโมทประตู

 • ไม่ควรกดปุ่มรีโมทค้างไว้เป็นเวลานาน หรือติดต่อกันหลายๆครั้ง จะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
 • ไม่ควรกดสั่งงานประตูรีโมท ในขณะที่มีเด็กเล่นอยู่ใกล้ประตู
 • ไม่ควรวางหรือเก็บรีโมทประตูไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง
 • ไม่ควรใช้รีโมทประตู ขณะที่มองไม่เห็นประตูเด็ดขาด
 • ไม่ควรวางรีโมทประตูไว้ใกล้มือเด็ก
 • ระวังอย่าให้รีโมทประตูเปียกน้ำ
 • ระวังอย่าให้รีโมทประตู หล่นกระทบพื้นอย่างรุนแรง
 • ไม่ควรดึงหรือผลักประตูในขณะประตูรีโมททำงาน
 • ควรเปลี่ยนถ่าน(แบตเตอรี่) ในตัวรีโมททุกๆ 6-10 เดือนโดยประมาณ 
Visitors: 108,179