AC Control

แผงควบคุมการทำงาน โหมดฟังชั่นการทำงานของระบบโดยไม่ต้องสลับสายมอเตอร์ 

  • เลือกประตูเปิดทางซ้าย หรือ ทางขวา
  • ตั้งเวลาให้ประตูปิดอัตโนมัติ
  • ตั้งกำลังแรงดึงตามน้ำหนักประตู
  • เปิดปิดระบบเซนเซอร์ด้านประตูปิด
  • เปิดปิดระบบเซนเซอร์ด้านประตูเปิด
  • เลือกการทำงานแบบแยกปุ่ม
  • ปรับระยะการชะลอความเร็วใกล้ไกล

Visitors: 328,597