แผงควบคุมการทำงาน

อิตาลี่ที่ว่าดีก็ยังไม่มีระบบนี้

ตั้งเวลาประตูปิดเองอัตโนมัติ

แผงควบคุมการทำงาน โหมดฟังชั่นการทำงานของระบบโดยไม่ต้องสลับสายมอเตอร์ แสดงผลหน้าจอแบบ LED ปรับเลือกโหมดการทำงานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

  • เลือกประตูเปิดทางซ้าย หรือ ทางขวา
  • ตั้งเวลาให้ประตูปิดอัตโนมัติ
  • ตั้งกำลังแรงดึงตามน้ำหนักประตู
  • เปิดปิดระบบเซนเซอร์ด้านประตูปิด
  • เปิดปิดระบบเซนเซอร์ด้านประตูเปิด
  • เลือกการทำงานแบบแยกปุ่ม
  • ปรับระยะการชะลอความเร็วใกล้ไกล

Download File

Visitors: 328,614